“Успехът не е въпрос на късмет, а въпрос на избор”